A módszer :

Monty Roberts, „Az igazi suttogó” című könyv, a „Shy Boy” és más bestseller írója, lovas családban nőtt fel Kaliforniában, ahol a erőszakos nevelni akarás nemcsak a lovakat, hanem őket, gyermekeket is elérte. Már kisgyermekkorától érezte, hogy van más módja is a nevelésnek és kiképzésnek, mint az, hogy erőszakkal próbálják megtörni a lovak akaratát. Kiment a vadlovak közé lóháton, és hetekig a ménes közelében maradva megfigyelte, a lovak hogyan kommunikálnak egymással és a rájuk leselkedő ragadozókkal. Elnevezte a lovak nyelvét Equus-nak, és a megfigyelései által létrehozott módszert „csatlakozás”, „Join-up” névvel illette. Attól kezdve a lovakat úgy képezte, hogy a saját nyelvükön értette meg velük, mit szeretne kérni tőlük. Számos versenyt és világbajnokságot nyert ő maga, tanítványai, és az általa kiképzett lovak. Az angol királynő felfigyelt eredményeire, módszere humánusságára, felvette vele a kapcsolatot, és attól fogva az ő egész versenyistállóját kizárólag Monty Roberts és az általa elismert tanítványok képezik. A lovakkal elért kiváló eredmények mutatják ennek az erőszakmentes tréningnek a hatékonyságát, és tartósságát. Az erőszakmentesség nemcsak a lovak, hanem a gyermekek nevelésében is fontos. Nem megtörni kell az akaratukat, hanem megnyerni. „Jó tréner az, aki eléri, hogy a ló megcsinálja a feladatot. Kiváló tréner pedig az, aki eléri, hogy a ló meg akarja csinálni a feladatot.” /Monty Roberts/. Az angol királynő lovagrenddel tisztelte meg azért a fáradhatatlan munkájáért, amit az emberekért és lovakért tesz a mai napig, világkörüli turnéi és az oktatási központban tartott kurzusai által. „Az a célom, hogy egy jobb világot hagyjak itt lovaknak és embereknek, mint ahogy azt találtam”.     
/www.montyroberts.com/